Schoolplan.nu 2017-09-12T14:23:21+00:00

Project Description

Schoolplan

Applicatie concept & ontwerp

Van visie naar plan

Schoolplan.nu werkt met overzichtelijke tabellen. De gebruiker begint met het schoolplan. Dit schoolplan kan eenvoudig worden doorvertaald naar het jaarplan en jaarverslag. Zo helpt Schoolplan.nu om visie gemakkelijk om te zetten in concrete acties.

Structuur bepalen

Standaard staat er al een heldere structuur klaar in schoolplan.nu. Alle onderdelen kunnen echter door de gebruiker zelf worden aangepast. Zo kan een bovenschoolse leiding op niveau eigen beleidsterreinen definiëren en bepalen welke tabellen er in het schoolplan komen te staan. Als de bovenschoolse gebruiker tevreden is over de structuur, kan men gaan ‘voorinvullen’. Op bovenschools niveau kunnen bepaalde teksten, bijvoorbeeld uit het meerjarenbeleidsplan, al voor de scholen worden ingevuld.

Voortgang volgen

Het schoolplan vormt de basis voor de jaarplannen. In schoolplan.nu is dit automatisch aan elkaar gekoppeld. In het jaarplan kunnen acties worden toegevoegd, ingepland en gekoppeld aan medewerkers. Per actie geeft wordt de voortgang aangegeven zodat de gebruiker overzicht houdt over alle vorderingen.

Van schoolplan naar jaarplan

We vertalen het schoolplan naar het jaarplan voor het eerste schooljaar. We voegen acties toe en plannen deze in. Het schoolplan en eerste jaarplan publiceren we voor intern gebruik en in een ouderversie. Hierbij zorgen we voor een inspirerende start van het nieuwe schoolplan!

Publicatie

Elk onderdeel, schoolplan, jaarplan of jaarverslag, kan eenvoudig gepubliceerd worden. Dat is steeds te doen in een ouderversie en een interne versie. Na het vullen van bijvoorbeeld het schoolplan kunnen afbeeldingen en infographics toegevoegd worden. De interne versie is beveiligd met een wachtwoord, de ouderversie kan gewoon op de website van een school gezet worden. Zo kunt u een publicatie maken van het schoolplan, maar ook van het jaarplan en jaarverslag.